Koncert z okazji Dnia Papieskiego

Dnia 18.10.2015 roku mieliśmy przyjemność zagrać na Koncercie Papieskim w Parafii św. Jana Pawła ll, przy ul. Obrońców Tobruku 48 w Warszawie.

Orkiestra The CREW w powiększonym tym razem składzie: Mateusz Zaziębło, Mikołaj Jendrysiak, Paulina Kusa, Wojciech Ciarka, Alicja Stupnicka-Kowalczyk, Marta Piórkowska, Judyta Florczak, Agata Krystek, Adam Dębski, Justyna Górska, Paweł Czarny, Zofia Moląg, Karolina Szewczykowska, Maciej Kozioł wystąpiła z repertuarem: W. A. Mozart – Serenata Notturna KV 239, A. Dvorak – Notturno H-dur, Op.40, G. Holst – St Paul’s Suite. Ponadto na specjalne życzenie, wykonaliśmy znany i lubiany przez wszystkich Kanon Pachelbela, utwór powszechnie znany pod nazwą – Arię na strunie G – J. S. Bacha, a na zakończenie wraz z chórem parafian ukochaną pieśń św. Jana Pawła ll – Barkę.

Emocji, braw i wzruszeń było niemiara. Polecamy Wam więc tam czasem zajrzeć, gdyż zarówno, księża, jak i parafianie tworzą niepowtarzalną, rodzinną atmosferę. I nie ma się co dziwić – z takim patronem, nie może być przecież inaczej.

A tu kilka słów, które nam towarzyszyły w czasie koncertu.

Duch Święty – «Tchnienie»(ruah) to Ten, o którym mówi już Księga Rodzaju: «Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami» (1, 2). Jakże bliskie są sobie te słowa:«tchnienie» i «natchnienie»! Duch jest tajemniczym artystą wszechświata. W perspektywie trzeciego tysiąclecia pragnę życzyć wszystkim artystom obfitości tych właśnie twórczych natchnień, z których bierze początek każde autentyczne dzieło sztuki.

Drodzy artyści, jak dobrze wiecie, wiele różnych bodźców wewnętrznych i zewnętrznych może stać się natchnieniem dla waszej twórczości. Każde autentyczne natchnienie zawiera jednak w sobie jakby ślad owego «tchnienia», którym Duch Stwórcy przenikał dzieło stworzenia od początku. Przekraczając tajemnicze prawa, które rządzą wszechświatem, Boskie tchnienie Ducha Stwórcy spotyka się z geniuszem człowieka i rozbudza jego zdolności twórcze. Nawiązuje z nim łączność przez swego rodzaju objawienie wewnętrzne, które zawiera w sobie wskazanie dobra i piękna oraz budzi w człowieku moce umysłu i serca, przez co uzdalnia go do powzięcia jakiejś idei i do nadania jej formy w dziele sztuki. Słusznie mówi się wtedy – choć tylko przez analogię – o «działaniu łaski», ponieważ człowiek ma tu możliwość doświadczenia w jakiejś mierze Absolutu, który go przerasta.

Z listu papieża Jana Pawła II do artystów, Watykan, dnia 4 kwietnia 1999

 

 

Poniżej do wysłuchania fragmenty koncertu.